Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Сүлейман Демирел атындағы университет» мекемесі

Ық және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» факультеті

БЕКІТЕМІН

СДУ Бірінші проректор-оқу істері жөніндегі проректоры

ф.- м. ғ. д., профессор

Әмірғалиева С.Н.

_______________________

«_____» _________ 2014 ж.

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы»

пәнінің

БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Каскелен, 2014 ж.

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы» пәнінің білім алушыларға арналған оқу-әдістемелік кешені «Қазақстан Республикасы білім беру жүйесі. Білім беру-кәсіптік бағдарламалары. Негізгі ережелер» атты 5.03.007-2006 ҚР МЖМББС негізінде құрастырылған.

Құқықтану кафедрасы мәжілісінде қарастырылды

«27» тамыз 2014 ж., № 1 хаттама

Кафедра меңгерушісі Өміржанов Е.Т._______________

Құқық және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар Күнтізбелік тақырыптық жоспар факультеті кеңесі мақұлдады

« » тамыз 2014 ж., № 1 хаттама

Факультет кеңесі төрағасы Йылмаз Х.С.________________

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы»

пәнінің

Білім алушыларға арналған оқу-әдістемелік кешені

БПОӘК) мазмұны

1. Syllabus
2. Лекциялық кешен 8-42
3. Семинарлық (практикалық) сабақтар жоспары. Пән бойынша СОӨЖ, СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу кестесі 43-51
4. Типтік есептемелер, есептеу-графикалық, лабораториялық жұмыстарды, курстық жобаларды (жұмыстарды) орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар -
5. Білім алушының оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдар: аралық бақылауға арналған сұрақтар, тестілік тапсырмалар; емтихан сұра Күнтізбелік тақырыптық жоспарқтары; 52-95
6. Оқу әдебиеттері және / немесе электрондық материалдар 96-99
7. Интернет ресурстар тізімі
8. Глоссарий 100-124

Құқық және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар факультеті

Құқықтану кафедрасы

БЕКІТЕМІН

Йылмаз Х.С.________

«_____» _________ 2014ж.

СИЛЛАБУС

Пән: «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы»

Кредит:3

Семестр:3

Оқытушының аты-жөні: Адилова Күлтай Ағытаевна

1. Оқытушы туралы мәлімет және байланысу ақпараты Заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық теориясының мәселелері; Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы пәндері бойынша маманданамын. Кандидаттық диссертациям «ҚР азаматтық қоғамның қалыптасуының конституциялық құқықтық негіздері» тақырыбына Күнтізбелік тақырыптық жоспар арналған. 40-қа жуық ғылыми мақалаларым және монографиям жарыққа шыққан. e-mail: kultay.adilova@mail.ru ұялы тел.87754000785
2. Пререквизиттер 1. мемлекет және құқық теориясы; 2. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы. 3. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы.
3. Постреквизиттер 1. Азаматтық құқық, қылмыстық құқық, әкімшілік құқық және б.д. құқық салалары 2. Қолданбалы құқықтық пәндер: сот психиатриясы, сот медицинасы, криминалистика т.б. 3. Салыстырмалы құқықтану
4. Пәннің мақсаты Студенттерге әкімшілік құқығының негізгі қағидалары, категориялар мен ережелер жайлы терең білім беру; әкімшілік заңдарды дұрыс қолданылуды үйрету; әкімшілік құқық нормаларды өмірде Күнтізбелік тақырыптық жоспар кездесетін жағдайларда қолдану мен дұрыс талқылауды үйрету; студенттерді ҚР-ы атқарушы органдарының жүйесімен таныстыру; мемлекеттік басқарудың нысандары мен әдістерімен, мемлекетік басқарудағы заңдылық пен тәртіптікті сақтау амал-жолдарымен таныстыру; студенттерді шаруашылық, әлеуметтік-мәдени және әкімшілік-саяси құрылысты ұйымдастыру және әкімішілік-құқықтық реттеу (басқару) жолдарымен таныстыру; сонымен қатар жалпы, салалық және арнайы уәкілеттілігі бар атқарушы органдардың қызмет ерекшелікетерімен таныстыру.
5. Пәннің міндеттері адам және азаматтың құқықтық мәртебесін, мемлекеттік органдардың құқықтық жағдайын баянды ететін әкімшілік және нормативтік актілерге Күнтізбелік тақырыптық жоспар негізделуін түсіндіру. әкімшілік құқық пәнін және онымен тығыз байланыстағы салалық және қолданбалы құқыктық ғылымдарды терең меңгеруге мүмкіндік туғызу.әкімшілік құқық теориясының негізгі ережелерімен студенттерді таныстыру.

Күнтізбелік тақырыптық жоспарПәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптың аталуы Барлығы Сағат саны
Дәріс Тәжірибе, семинар СОӨЖ СӨЖ
Әкімшілік құқықтың түсінігі мен пәні.
Әкімшілік құқықтық нормалар мен қатынастар. -
Азаматтар - әкімшілік құқық субъектілері ретінде. -
Атқарушы билік органдарының әкімшілік құқықтық мәртебесі. -
Қоғамдық және діни бірлестіктердің әкімшілік құқықтық мәртебесі. -
Мемлекеттік қызметшілерді Күнтізбелік тақырыптық жоспарң әкімшілік құқықтық мәртебесі. -
Атқарушы билікті жүзеге асырудың әдістері мен нысандары. Басқарудың құқықтық актілері. -
Әкімшілік құқық бұзушылық, әкімшілік жауаптылық және әкімшілік жазалар. -
Әкімшілік іс жүргізушілік қызмет.
Мемлекеттік басқару саласындағы заңдылыққа бақылау қадағалау. -
Әкімшілік құқықтық режимдер. -
Салааралық басқару аясы мен органдары. -
Шаруашылық саласын басқару. -
Әкімшілік саяси саланы басқару. -
Әлеуметтік-мәдениет саласын басқару. -
Барлығы


documentauoyeld.html
documentauoylvl.html
documentauoytft.html
documentauozaqb.html
documentauoziaj.html
Документ Күнтізбелік тақырыптық жоспар